Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech

Το site υποστηρίζει text to speech

Στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου – Χολαργού, συνήλθε σήμερα την 24η μηνός Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. η Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών (Απόφαση Δ.Σ. 21/2024), αποτελούμενη από τους:

 α) Ηλία Αποστολόπουλο, Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού ως Πρόεδρο της Επιτροπής

β) Αθανάσιο Αυγουρόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο ως τακτικό μέλος

γ) Κυριάκο Λινάκη, Δημοτικό Σύμβουλο ως αναπληρωματικό μέλος

 προκειμένου να εξετάσει την με αριθμό πρωτοκόλλου 9179/16-04-2024, υποβληθείσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εξώδικη δήλωση-ένσταση της εταιρείας «Χρήστος Λαβδαράς και Υιοί Ο.Ε.» αναφορικά με το δικαίωμα συμμετοχής της στη δημοπρασία για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), όπως αυτό καθορίστηκε στο άρθρο 2: «Όροι διεξαγωγής δημοπρασίας και πρόσκλησης» (σημείο 3: «Δικαίωμα συμμετοχής») των όρων της σχετικής διακήρυξης.

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ. 8728/11-04-2024 διακήρυξη της δημοπρασίας, περίληψη της οποίας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και την από 22-04-2024 εισήγηση της Νομικής υπηρεσίας του Δήμου αποφαίνεται ότι για την ορθή ερμηνεία της αρχής της εγγύτητας κατά τη συλλογή των αποβλήτων, το γεωγραφικό κριτήριο της ύπαρξης σημείου συλλογής αποκλειστικά εντός της περιφέρειας Αττικής, του Νομού Αττικής, όπως έχει ορισθεί με το 2ο άρθρο των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας, δεν είναι ορθό, καθότι οδηγεί σε αποκλεισμό δικαιούμενων συμμετοχής, που ενδεχομένως διαθέτουν σημεία συλλογής εκτός μεν των ορίων της περιφέρειας Αττικής, πλην όμως εγγύτερα στο Δήμο Παπάγου Χολαργού σε σχέση με άλλους πιθανώς δικαιούμενους συμμετοχής με σημεία συλλογής εντός Αττικής αλλά στα όρια της εν λόγω περιφέρειας, δηλαδή σε απόσταση μεγαλύτερη από το Δήμο Παπάγου Χολαργού.

Ως εκ τούτου κάνει δεκτή την από 16-04-2024 εξώδικη δήλωση – ένσταση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ.  95/2024 απόφασης για την έγκριση των όρων διακήρυξης «Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της πρόσκλησης φανερής δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για τους λόγους που σε αυτήν αναφέρονται, προτείνει δε την τροποποίηση του άρθρου 2, σημείο 3 της διακήρυξης καθώς και την επανάληψη της διαδικασίας χωρίς τον ανωτέρω περιορισμό.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την προμήθεια με τίτλο:  «Προμήθεια και τοποθέτηση Περσίδων & Ρολοκουρτινών». 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. Μ12024058 μελέτης, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την 25η/04/2024 και ώρα: 12:00.


Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (δ/νση: Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:
«ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και τοποθέτηση Περσίδων & Ρολοκουρτινών»
ΥΠΟΨΗ Κ. ΕΛΕΝΗ ΤΑΙΓΑΝΙΔΟΥ

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΠΑΝΕΖΟΥ ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη και τη σχετική  πρόσκληση, μέχρι και την Τετάρτη 24/4/24 και ώρα: 14:00 .

Α. στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (δ/νση: Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:

 1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
 2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» ΥΠΟΨΗ:  K. ΚΟΠΑΝΕΖΟΥ
 3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα
 4. ή

Β. Στο email του Γραφείου πρωτοκόλλου  : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με κοινοποίηση στο Τμήμα Προαγωγής Δημόσιας Υγείας  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αν τα έγγραφα είναι σε ηλεκτρονική μορφή με τις κατάλληλες ψηφιακές υπογραφές όπου είναι απαραίτητο.

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

 

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. ΜΠΑΡΛΗ ΓΙΑΝΝΗ ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη και τη σχετική  πρόσκληση, μέχρι και την  ΤΡΙΤΗ 23/04/2024, και ώρα 14:00.

A.   στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός)

ή

B.  στο e-mail του πρωτοκόλλου του Δήμου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και κοινοποίηση  στον κ. ΜΠΑΡΛΗ ΓΙΑΝΝΗ με email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 2024»

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη και τη σχετική  πρόσκληση ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός)

ή

στο e-mail του πρωτοκόλλου του Δήμου: protocol@dpapxol.gov.gr και κοινοποίηση στο e-mail avatikiotis@dpapxol.gov.gr

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:

«Υπηρεσία Ελέγχου, Επανελέγχου και Έκδοση ΥΔΕ με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων κτιρίων Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Παπάγου Χολαργού».

 

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Κ. Κυριακίδη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη και τη σχετική  πρόσκληση μέχρι και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/04/2024, και ώρα 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού προτίθεται να προβεί άμεσα στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσία Ελέγχου, Επανελέγχου και Έκδοση ΥΔΕ με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων κτιρίων B/Βάθμιας, Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου Χολαργού» με ενδεικτικό προϋπολογισμό 5.720,00 € πλέον ΦΠΑ. Οι προσφέροντες πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις τεχνικές προδιαγραφές, τη μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό όπως περιγράφονται στην σχετική επισυναπτόμενη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. Κατάθεση προσφορών έως και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα: 14:00.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει :

A. Τεχνική και Οικονομική Προσφορά
B. Δικαιολογητικά βάσει της σχετικής μελέτης (άρθρο 10 Γ.Σ.Υ.) Η προσφορά θα κατατεθεί με δύο εναλλακτικούς τρόπους:

Α. Στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (δ/νση: Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:

1. «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με τίτλο «Υπηρεσία Ελέγχου, Επανελέγχου και Έκδοση ΥΔΕ με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων κτιρίων Β/Βάθμιας, Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου Χολαργού»

2. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»

3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (Στο διαβιβαστικό που συνοδεύει το φάκελο αναγράφεται ότι αποδέκτης της προσφοράς είναι η Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΥΠΟΨΗ: Ε. Ντέρου ) Ή Β. Στο email του Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με τίτλο : «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με τίτλο «Υπηρεσία Ελέγχου, Επανελέγχου και Έκδοση ΥΔΕ με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων κτιρίων Β/Βάθμιας, Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου Χολαργού»
Πρέπει να αναφέρεται αποδέκτης της προσφοράς είναι η Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΥΠΟΨΗ: Ε. Ντέρου )

Tα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να φέρουν τις κατάλληλες ψηφιακές υπογραφές όπου είναι απαραίτητο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Διακηρύσσει ότι:

 

Διενεργείται ανοιχτή, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με σκοπό την επιλογή εταιρείας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 09:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Δημοτική Επιτροπή με την υπ΄ αριθμ. 95/03-04-2024 απόφασή της. Σε περίπτωση που η δημοπρασία ματαιωθεί για οποιονδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και στον ίδιο τόπο τη Μεγάλη Πέμπτη 2 Μαΐου 2024 και ώρα 09:00 π.μ.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αρμόδιος υπάλληλος: Νίκος Κωτούλας, (Διεύθυνση: Προέκταση οδού Ασπασίας και Υγείας, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106540211, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., εργάσιμες ημέρες και ώρες) και στη ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

 

 

                                                              Ο Δήμαρχος

 

 

                                                              Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού προτίθεται να συνεχίσει  την εφαρμογή προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, τσάντες, πάνινα, παπούτσια κλπ.) μέσω της ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, καλούνται ενδιαφερόμενες εταιρείες να αναλάβουν, σε συνεργασία με τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού , την ολοκληρωμένη διαχείριση του ρεύματος των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών και ειδικότερα:

 • Την δωρεάν τοποθέτηση κάδων ειδικών προδιαγραφών για τη συλλογή των μεταχειρισμένων ρούχων σε σημεία που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου
 • Την συλλογή των υλικών με μέσα της εταιρίας
 • Την προδιαλογή των συλλεγόμενων υλικών με στόχο την επιστροφή 400kg των επαναχρησιμοποιήσιμων ενδυμάτων στην Τράπεζα Ενδυμάτων του Δήμου
 • Την προώθηση των μη επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών προς ανακύκλωση.
 • Την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 • Ο ανάδοχος στην εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναφέρει χρηματικό ποσόν που θα προσφέρει κάθε μήνα ή ετησίως για την αγορά τροφίμων και άλλων ειδών που έχει ανάγκη το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου μας.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι και την 16/04/2024 και ώρα: 14:00 μ.μ

Η προσφορά σας θα κατατεθεί (δύο εναλλακτικοί τρόποι):

Α. στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (δ/νση: Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:

 1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
 2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης» ΥΠΟΨΗ:  Γεώργιος Θεοχάρης
 3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

ή

Β. Στο email του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ στο email  κου Γεώργιου Θεοχάρη: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αν τα έγγραφα είναι σε ηλεκτρονική μορφή με τις κατάλληλες ψηφιακές υπογραφές όπου είναι απαραίτητο.

 

Ο Δήμαρχος

 

                                                                                        

     Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση της ανακύκλωσης διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς οικονομικούς φορείς για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας για την εφαρμογή, ανάπτυξη και αξιοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) του Δήμου. 

Στο πλαίσιο αυτό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σε κλειστό φάκελο πρόταση συνεργασίας, στην οποία θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου Χολαργού, στην ταχ. δ/νση: Περικλέους 55 – Χολαργός Τ.Κ. 15561 μέχρι και την 16/04/2024 και ώρα 12:00. Πληροφορίες: Ν. Κωτούλας ή Σ. Δεριζιώτης (τηλ: 2106540211). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους για συνεργασία σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου με συστημένη ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει παραλαβής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) με εντολή επιστροφής πρωτοκόλλου, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους και εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.dpapxol.gov.gr, ήτοι από 11/04/2024 έως και 16/04/2024 και ώρα 12:00 στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, Περικλέους 55, Τ.Κ. 155 61.

Ο φάκελος της πρότασης συνεργασίας πρέπει να έχει την ένδειξη: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Υποβολή πρότασης για την σύναψη σύμβασης συνεργασίας για την εφαρμογή, ανάπτυξη και αξιοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) του Δήμου Παπάγου - Χολαργού»

Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου πρότασης συνεργασίας αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Δήμου.

 

                                                                   Ο Δήμαρχος

 

                                                                                        

                                                                       Ηλίας Αποστολόπουλος

 

Σελίδα 1 από 68

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech