Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020 (185)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠλειοψηφίαΕγκρίνει την πρώτη παράταση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» για εβδομήντα εννέα (79) ημέρες για τους λόγους που αναφέρθηκαν χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠλειοψηφίαΕγκρίνει την παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ» και συγκεκριμένα δίνεται στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει την παραλαβή της της μελέτης με τίτλο «Οριστική Μελέτη με Τεύχη Δημοπράτησης κύριων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου Δ.Κ. Παπάγου» προϋπ. 74.329,21 €,…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Εγκρίνει τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Μονάδων Εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 92, ΓΙΑ ΤΗ…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΑποδέχεται τις κάτωθι δωρεές – χορηγίες για το 26ο Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού:
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα1.Την παραίτηση από το ένδικο βοήθημα των αντιρρήσεων (ανακοπής) με αριθμό εισαγωγής ΑΚΕ7224/6-7-2017 κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης (αρ. 199 παρ 2α ΚΔΔ) δυνάμει των από 16-6-2017…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός