Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018 (263)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 20968/27-9-2018 Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την Κατακύρωση της Υπηρεσίας : «Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ : Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος για πληρωμή ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Παπάγου- Χολαργού Αριθμός Απόφασης: 188  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Απαλλαγή…
Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την από 20-9-2018 Γνωμοδότηση του Προϊστάμενου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Καταγγελία της Μίσθωσης του Κυλικείου του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού από την…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία α. Τη Διενέργεια Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο : «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού», συνολικού ποσού…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει όπως διενεργηθούν όλες οι διαδικασίες ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού – φαρμακευτικού – απολυμαντικού – οδοντιατρικού υλικού- Υγειονομικού τμήματος και παιδικών σταθμών του ΔΟΚΜΕΠΑ» 2018-2019, σύμφωνα…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας του Έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018», προϋπολογισμού € 1.525.200,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ως ακολούθως :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας του Έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» προϋπολογισμού € 245.520,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ως ακολούθως :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός