Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018 (263)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά Πλειοψηφία Εισηγείται της το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, της για το Έτος 2019, ο συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, διατηρηθεί στα επίπεδα του έτους 2018, ήτοι :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά Πλειοψηφία Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, όπως για το Έτος 2019, το Τέλος Καθαριότητας Λαϊκών Αγορών, διαμορφωθεί στο ποσό των 82.264,00€.
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά Πλειοψηφία Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, όπως για το Έτος 2019, οι συντελεστές των Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού διαμορφωθούν ως εξής:
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 146/12-7-2017 Απόφασης Οικ. Επιτροπής, η οποία προβλέπει ότι, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, θα γίνει προσφυγή σε όσα ορίζει το άρθρο 6 παρ. 10…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Την Έγκριση της Έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Τμήματος Κίνησης – Επισκευής – Συντήρησης Οχημάτων, κ. Γεωργίου Βασιλάκη - ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών προκειμένου να…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : - Την εισήγηση της Προέδρου. - Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά Πλειοψηφία α. Τη Σύνταξη του Σχεδίου Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018, του ήμου Παπάγου – Χολαργού, ως ακολούθως : Α. Την εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟ:Ν των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : • Την εισήγηση της Προέδρου. • Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Τη Σύνταξη σχεδίου Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας 2018 ήμου Παπάγου-Χολαργού, (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 34574/5- 7-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942Β’/20-7-2018 & ΦΕΚ 3635Β’/27-8-2018) και το υπ’ αριθ. 44485/6-8-2018 έγγραφο του…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός