Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech

Το site υποστηρίζει text to speech

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη και τη σχετική πρόσκληση,
από ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023, από τις 08:30 έως τις 14:30,
στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός)

Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Παπάγου - Χολαργού»
Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. Καλπάκη - Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη και τη σχετική πρόσκληση μέχρι και την Δευτέρα 24/07/2023
και ώρα: 13:30.


Η προσφορά σας θα κατατεθεί (δύο εναλλακτικοί τρόποι):

Α. στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (δ/νση: Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε
ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:
1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς του Δήμου Παπάγου-Χολαργού» ΥΠΟΨΗ: κ. Καλπάκη
3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Ή

Β. Στο email του Τμήματος Προαγωγής Δημόσιας Υγείας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αν τα έγγραφα είναι σε
ηλεκτρονική μορφή με τις κατάλληλες ψηφιακές υπογραφές όπου είναι απαραίτητο.

 

Τμήμα Προμηθειών
Δήμος Παπάγου - Χολαργού
213 2002841/842/859/913

Πίνακας κατάταξης και Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων της ΣΟΧ 1/2023.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Τηλ 213 2002911, 871, 857, 852

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού
Διακηρύσσει ότι:

Διενεργείται φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός που αφορά στην παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων,
του Δήμου, για την τοποθέτηση/διαμόρφωση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης οχημάτων
βάσει εγκεκριμένου Σχέδιου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00
π.μ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική
Επιτροπή με την υπ΄αριθμ.155/12-07-2023 απόφασή της.
Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί πλειοδότης, θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και στον ίδιο τόπο
την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Ισόγειο, Τμήμα
Εσόδων & Περιουσίας τηλ. 2132002862-848 εργάσιμες ημέρες και ώρες) και στη ιστοσελίδα του Δήμου
www.dpapxol.gov.gr.

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Π. ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη και τη σχετική πρόσκληση, από Πέμπτη 13/7/2023 μέχρι και την Παρασκευή 14/7/2023
και ώρα: 13:30.


Α. στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός)
ή
Β. Στο email του πρωτοκόλλου του Δήμου : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και ταυτόχρονα
κοινοποίηση στο email της Παρασκευής Τσαρδακλή : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών έναντι λοιπών αντικαταβολών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ.κ. Ι. Κάππα, Ε. Κομπόγιωργα, Π. Χαρδαλούπα, Ι. Γεωργικόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132002852, -911, -871, -857).

Οι αιτήσεις για τη ΣΟΧ 2/2023 θα κατατίθενται από  11/07/2023 ημέρα Τρίτη έως και 20/07/2023 ημέρα Πέμπτη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12023015 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

CPV: 34928480-6, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 27/07/2023 και ώρα 11:30 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 31/07/2023 και ώρα 11:30 π.μ. (α/α συστήματος 196487).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 49.810,80€ (σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12023015 μελέτη, για την οποία έχει προβλεφθεί η αναλογούσα πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2023 του Δήμου (ΚΑ 20.7131.0001).

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προμηθευτές (οικονομικοί φορείς) δύνανται να υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο της προμήθειας. Οικονομικές προσφορές που ξεπερνούν το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής καθαρής (εκτός ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας αξίας. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το τέσσερα επί τοις εκατό (4%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α.. Οι Συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως πενήντα (50) ημέρες από την υπογραφή τους.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002841/842.

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια Διεθνή Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για σύναψη «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ» για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12023073 μελέτη του Δήμου. Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο στην οποία για το κάθε τμήμα της μελέτης, θα συμμετέχουν δύο (2) οικονομικοί φορείς κατ’ ανώτατο όριο από τους συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό. Οι οικονομικοί αυτοί φορείς θα είναι οι δύο πρώτοι κατά σειρά μειοδοσίας, οι οποίοι θα πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των όρων διακήρυξης.

CPV: 50110000-9, 50100000-6, 50111000-6, 50117000-8, 50116500-6. Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 08/08/2023 και ώρα 11:30 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 10/08/2023 και ώρα 11:30 π.μ. (α/α συστήματος 197337).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 582.800,00€ (πεντακοσίων ογδόντα δυο χιλιάδων & οκτακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12023073 Μελέτη του Δήμου, για την οποία έχουν προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2023 του Δήμου (Κ.Α. 10.6263.0001, 10.6263.0002, 10.6263.0003, 15.6263.0001, 15.6263.0002, 15.6263.0003, 20.6263.0001, 20.6263.0003, 20.6263.0004, 30.6263.0002, 30.6263.0003, 30.6263.0004, 35.6263.0001, 35.6263.0003, 35.6263.0004, 45.6263.0001, 45.6263.0002, 45.6263.0003, 50.6263.0001, 50.6263.0002, 50.6263.0003) καθώς και πρόβλεψη στους αντίστοιχους Κ.Α. έτους 2024 & 2025.

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορές υποβάλλονται για οποιαδήποτε (μια ή περισσότερες) από τις πέντε (5) κατηγορίες - ομάδες ή και για όλες τις κατηγορίες - ομάδες, όχι όμως επιλεκτικά για επιμέρους οχήματα-μηχανήματα ή είδη εργασιών της κάθε κατηγορίας. Στην «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ» μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη από την υπογραφή της.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες. Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, ή της κατηγορίας - ομάδας της συμφωνίας-πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους της «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ» θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002841/842.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: "Συντήρηση εγκαταστάσεων ψύξης – αερισμού - θέρμανσης των κτιρίων των υπηρεσιών του Δήμου, για τα έτη 2023 - 2025".

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κου K. Κωνστάντιου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 26/06/2023  έως και 27/06/ 2023, από τις 08:30 έως τις 13:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

 

 

 

 

 

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech