Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) άρθ. 5 παρ. 4.
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) άρθ. 194.
γ) το Ν.3852/2010.
δ) την υπ’ αριθ. 183/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 75Υ0ΩΞ1-Ε6Ι) για την έγκριση διενέργειας μίσθωσης ακινήτου.
ε) την υπ’ αριθ. 244/12-10-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου, για τη μίσθωση του ΚΕΠ Χολαργού.
στ) την αριθμ. 168/27-9-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ω06ΤΩΞ1-ΝΨ5) με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας για τη μίσθωση του ΚΕΠ Χολαργού.


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Παπάγου-Χολαργού, για χρήση στέγασης του ΚΕΠ Χολαργού και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή μέχρι και την 14η Νοεμβρίου 2016.

ΑΡΘΡΟ 1ο
Περιγραφή του μισθίου
Για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Χολαργού είναι αναγκαία η ύπαρξη κατάλληλου κτιρίου, αποπερατωμένου και έτοιμο για χρήση μέσα στην οριζόμενη προθεσμία στην απόφαση έγκρισης πρακτικών και στη σύμβαση μίσθωσης.
Το προς μίσθωση ακίνητο για τη στέγαση του ΚΕΠ, πρέπει :
•να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού
•να είναι προσπελάσιμο
•να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας
•να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου
•η συνολική επιφάνεια πρέπει να είναι 120-140 τ.μ. περίπου. Εάν αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα (πχ πατάρι) πρέπει να υπάρχει εσωτερική κλίμακα, φυσικός εξαερισμός και φωτισμός και η βασική εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται στο χώρο του ισογείου με την απαιτούμενη επιφάνεια τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου.
Ο χώρος του ισογείου πρέπει να διαθέτει υποδοχή για wc ΑΜΕΑ.
•θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης με αυτονομία καθώς και κλιματισμό.
•να έχει κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό, απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών
•να είναι ασφαλής η ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφαλείας κλπ)
 να διαθέτει ράμπα για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ

ΑΡΘΡΟ 2ο
Διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας
Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει μετά τη διενέργεια φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
Οι μισθώσεις ακινήτων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ΠΔ 270/81 διενεργούνται με μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία σε δύο φάσεις.
Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή προκήρυξη κατά το άρθρο 4 του ΠΔ 270/81, στην οποία καθορίζονται το είδος, η θέση, τα όρια, η έκταση και κάθε στοιχείο που περιγράφει λεπτομερώς το προς μίσθωση ακίνητο.
Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις, όπου στην πρώτη, οι ενδιαφερόμενοι, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση προκήρυξης, υποβάλλουν τις προσφορές τους, τις οποίες αξιολογεί η αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων και κρίνει αυτές ως προς την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων με αιτιολογημένη έκθεση και στη δεύτερη διεξάγεται η δημοπρασία, στην οποία λαμβάνουν μέρος μόνο εκείνα τα ακίνητα, τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα. Αναλυτικώτερα:
1)Με την διακήρυξη του Δημάρχου θα καλούνται, όσοι επιθυμούν και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δημοπρασία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον (α΄φάση), δηλαδή μέχρι και 14 Νοεμβρίου 2016.
2)Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν ή θα αποστείλουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, που έχει οριστεί με την αριθμ. 26/2015 Aπόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
3)Η Επιτροπή μετά από επιτόπια έρευνα, θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης, συντάσσοντας αιτιολογημένη έκθεση για το κάθε προσφερόμενο ακίνητο.
4)Η Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη έκθεσή της να αποκλείσει κάποιο ακίνητο που προσφέρεται, εφόσον δεν καλύπτει τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.
5)Η έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής με φροντίδα του Δήμου θα κοινοποιηθεί σ’ όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
6)Στη συνέχεια ο Δήμαρχος με έγγραφό του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας (β΄φάση), καλώντας με απόδειξη αυτούς, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.
7)Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο, σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.
8)Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
9)Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Δημοσίευση Διακήρυξης
1.Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Χολαργού και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου.
2.Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί επίσης και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση (URL) : www.dpapxol.gov.gr.
3.Τέλος η περίληψη της διακήρυξης , όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

ΑΡΘΡΟ 4ο
Χρόνος και τόπος της δημοπρασίας
1)Όσοι έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο ή είναι νομείς ακινήτου, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, μπορούν εντός είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους. (επισυνάπτεται έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος)
2)Στην προσφορά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι θα περιγράφεται λεπτομερώς το προσφερόμενο ακίνητο.
3)Οι προσφορές θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται στην Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από νόμιμο εκπρόσωπό του. Η εκπροσώπηση αποδεικνύεται με πληρεξούσιο έγγραφο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από διοικητική, αστυνομική ή δικαστική αρχή. Εφόσον υπάρχουν συνδικαιούχοι ακινήτου, η προσφορά υποβάλλεται από εκπρόσωπο αυτών, ο οποίος προσκομίζει ειδικό για το σκοπό αυτό, ως άνω, πληρεξούσιο έγγραφο.
4)Η Επιτροπή μετά από επιτόπιο έρευνα θα κρίνει για την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Όσων τα προσφερόμενα ακίνητα κριθεί ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και συνεπώς είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζει ο Δήμος, θα κληθούν να λάβουν μέρος στη μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία,η οποία θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Χολαργού, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας.
5)Η ημέρα και ώρα διεξαγωγής της φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας θα ορισθεί με έγγραφο του Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού και θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους ενδιαφερομένους, των οποίων τα προσφερόμενα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Διάρκεια της σύμβασης
1)Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.
2)Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή καθυστέρησης της εγκατάστασης του Δήμου, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Καθορισμός ορίου πρώτης προσφοράς
1)Η πρώτη και ανώτατη προσφορά, που θα αποτελέσει και την τιμή εκκίνησης της μειοδοτικής δημοπρασίας, καθορίζεται από τους συμμετέχοντες κατά την έναρξη της διαδικασίας και ειδικότερα από διαγωνιζόμενο, ο οποίος πρώτος θα αναφωνήσει την τιμή που επιθυμεί να εκμισθώσει το ακίνητό του, σε μηνιαία βάση.
2)Το μηνιαίο ποσό του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος μειοδότης θα καταβάλλεται από το Δήμο προς αυτόν με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, αφού προσκομισθούν στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.
3)Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα που έπεται της μισθωμένης περιόδου. Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του Δήμου προς τον ανάδοχο, δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις.
4)Για ενδεχόμενες καθυστερήσεις ή πιθανή άρνηση θεώρησης του χρηματικού εντάλματος από την Υπηρεσία Επιτρόπου, ουδεμία ευθύνη φέρει ο δήμος, ο οποίος δεν υποχρεούται για το λόγο αυτό σε καμία αποζημίωση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση καθυστερημένης προσκόμισης εκ μέρους του εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιολογητικού που καθιστά σύννομη την απαίτησή του.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία – δικαιολογητικά α΄φάσης
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 μέχρι την ημέρα λήξης υποβολής των προσφορών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρμόδια συμπληρωμένο όπως επισυνάπτεται
β) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία.
γ) Επίσημο τίτλο (συμβόλαιο) πρωτότυπο ή νομίμως θεωρημένο, που να αποδεικνύεται η κυριότητά του επί του συγκεκριμένου ακινήτου.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου (Ν. 1599/86), ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ε) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1659/86, ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του δήμου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε.
στ) Τοπογραφικό διάγραμμα
ζ) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου
η) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, που να δηλώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 της παρούσης και να δεσμεύεται για την υλοποίηση των υπολοίπων προϋποθέσεων του άρθρου 1 της παρούσης που δεν πληρούνται ήδη, με δικές του δαπάνες.
θ) Ειδικό πληρεξούσιο, εφ’ όσον η προσφορά κατατίθεται από πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
ι) Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με διάρκεια μέχρι της επιστροφής στο αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα, για ποσό ίσο με το 1/10 του ετησίου μισθώματος ως εγγύηση, ότι θα προσέλθουν για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μίσθωσης μέσα στην τασσόμενη προθεσμία και θα παραδώσουν το μίσθιο για χρήση, στον τασσόμενο χρόνο. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον τελευταίο μειοδότη μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου. Στους λοιπούς συμμετέχοντες, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας.
Απορρίπτεται ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας - ανάδειξη μειοδότη
1)Η δημοπρασία για όσα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα (β΄φάση) θα είναι φανερή και οι διαγωνιζόμενοι θα μειοδοτούν προφορικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε μειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για το μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.
2)Αυτός που μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην επιτροπή της δημοπρασίας και μάλιστα πριν από την έναρξη αυτής παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
3)Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο, σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.
4)Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
5)Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις τους κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές με πλήρη αιτιολογία.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Όροι της σύμβασης - δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
1)Ο μειοδότης φέρει ακέραια την ευθύνη απέναντι στο Δήμο για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, το οποίο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους δουλεία. Ο Δήμος εφόσον διαπιστωθεί ότι κάτι από τα ανωτέρω δεν τηρείται, δικαιούται να απαιτήσει είτε την επιστροφή του καταβαλλόμενου ποσού, είτε στη μείωση αυτού. Ο Δήμος δικαιούται να προβεί στη μονομερή λύση της σχετικής σύμβασης για το λόγο αυτό.
2)Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή για οιονδήποτε άλλο λόγο και αιτία, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής άρνησή του για προσυπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Υπογραφή της σύμβασης
1)Ο μειοδότης οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διαφορετικά μπορεί μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κινηθεί δικαστική διαδικασία προάσπισης των συμφερόντων του Δήμου.
2)Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται τηρουμένων των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.
3)Αποκλείεται στο μειοδότη η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας
1)Αν η δημοπρασία που διεξήχθη δεν απέφερε αποτέλεσμα, δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006, να γίνει απευθείας μίσθωση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.
2)Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Λοιπές διατάξεις
1) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:
α) την κήρυξη του μειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης.
β) την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.
γ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του μειοδότη, λύση σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.
2)Τα κηρύκεια δικαιώματα, τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στο
τύπο βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
3)Η Διακήρυξη θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.
4)Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Παπάγου-Χολαργού, ημέρες: Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00, αρμόδιος υπάλληλος Ελισάβετ Τσαούση στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132002859, fax: 2106528701.

Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Κωνσταντίνου Κωνστάντιου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 έως και Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός). 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη από Πέμπτη 20 έως και Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016, και ώρα 8:30 έως 14:30, υπ’ όψιν κ. Kωνστάντιου στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός)

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ».
Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Γιώργου Βασιλάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 19/10/2016 έως και 20/10/2016 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».
Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Γιώργου Θεοχάρη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 19/10/2016 έως και 20/10/2016 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».
Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κας Χριστίνας Αναγνωστοπούλου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 18/10/2016 έως και 20/10/2016 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία-υπηρεσία με τίτλο: «Εργασία καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά δεκτή μόνο για το σύνολο της εργασίας-υπηρεσίας) έως την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016,και ώρα 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

 

 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΡΟΕΔΡΟΥ 63/2016

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ Μιχάλης Τράκας

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 564/25/12.05.2016 απόφαση Προέδρου ΔΣ ΔΟΠΑΠ, με την οποία έγινε δεκτή από 06/05/2016 η παραίτηση της Διευθύντριας του ΔΟΠΑΠ Εύης Σκανδάλη, που είχε ως αποτέλεσμα την κένωση της θέσης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του ΔΟΠΑΠ.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 περ. 7 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ33Α/27.02.2016), περί τροποποίησης του άρθρου 89 του Ν. 3584/2007, σύμφωνα με τις οποίες για την θέση που κενώνεται εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης της.
 3. Τον Ο.Ε.Υ. του ΔΟΠΑΠ Παπάγου-Χολαργού ( ΦΕΚ 3535/13.12.2012 τεύχος β), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 48/2013 απόφαση ΔΣ ΔΟΠΑΠ, όπως συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. 64/2013 απόφαση του ιδίου ανωτέρω οργάνου.
 4. Το ΦΕΚ 2639/6.10.2014 περί τροποποίησης του ΟΕΥ ΔΟΠΑΠ
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4369/2016, με τις οποίες τροποποιήθηκαν τα άρθρα 87 και 88 του Ν. 3584/2007.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 51/2016 όμοια απόφαση Προέδρου ΔΣ ΔΟΠΑΠ, λόγω μη ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και του Δήμου Παπάγου Χολαργού σύμφωνα με το άρθ. 89 παρ. 4β του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 29 του Ν. 4369/2016, και προκηρύσσουμε εκ νέου την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του ΔΟΠΑΠ Παπάγου-Χολαργού, η οποία κενώθηκε στις 06/05/2016 λόγω παραίτησης της κατέχουσας αυτήν υπαλλήλου Ευαγγελίας Σκανδάλη, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

 Δικαίωμα υποψηφιότητας για την θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης έχουν υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος και ανήκουν σε κλάδο που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, ότι μπορούν να προΐστανται, ειδικότερα δε και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθ. 87, 88 και 89 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύουν με το άρθ. 29 του Ν. 4369/2016.

 1. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη κατά νόμο διαγραφή της.
 2. Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, με σχετικό αποδεικτικό, αναρτάται δε στις ιστοσελίδες του Δήμου Παπάγου Χολαργού, του ΑΣΕΠ και του ΔΟΠΑΠ. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις ανωτέρω τιθέμενες προϋποθέσεις για την θέση που προκηρύσσεται.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Τμήμα Διοικητικού / Γραφείο Προσωπικού / Γραμματεία ΔΟΠΑΠ για να πρωτοκολληθεί, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο Πρόγραμμα Διαύγεια ή στις ιστοσελίδες του ΔΟΠΑΠ, του Δήμου Παπάγου Χολαργού και του ΑΣΕΠ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΟΠΑΠ

Μιχάλης Τράκας

 

Κοινοποίηση μέσω του Γραφείου Προσωπικού:

 1. Κωνσταντίνος Κρασώνης, υπάλληλος ΙΔΑΧ Κλάδου ΠΕ – ΚΦΑ
 2. Βαρβάρα Κοσμάτου, μόνιμη υπάλληλος Κλάδου ΠΕ – ΚΦΑ
 3. Στυλιανός Οικονόμου, μόνιμος υπάλληλος Κλάδου ΠΕ – ΚΦΑ
 4. Παναγιώτης Νικολούδης, υπάλληλος ΙΔΑΧ, Κλάδου ΠΕ – ΚΦΑ
 5. Χρήστος Γιωτόπουλος, υπάλληλος ΙΔΑΧ, Κλάδου ΠΕ – ΚΦΑ

 

 

 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη:

1) Την με αριθμ. 11927/Δ4, Απόφαση «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» (ΦΕΚ 242/Β/09-02-2004)

2) Την παρ. 5 της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β)

3) την Πράξη Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Παπάγου – Χολαργού με αριθ. πρωτ. 65/29-08-2016 «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου.

εισηγείται: την προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου, τον οποίο θα διενεργήσει τριμελής επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

  

 • ΠάλληΜαγδαληνή, Αντιπρόεδρος Σχολικής Επιτροπής ΠΕ Παπάγου– Χολαργού
 • Κουλοπούλου Αθηνά, Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου
 • ΣπαθάρηςΑνδρέας, Πρόεδρος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων1ουΔημοτικού Σχολείου Παπάγου

Καθορίζονται οι όροι του διαγωνισμού ως εξής:

1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου του σχολείου στις 6 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 .

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως, 189 εργάσιμες ημέρες και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)

η) Ποσό εγγύησης τριακοσίων ευρώ (300,00) ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα επιστραφεί άτοκα μετά τη λήξη της σύμβασης

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)

4. Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) έτη. Αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου και λήγει 30-6-2025.

5. Καταβολή μισθώματος

Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.

6. Ο πλειοδότης που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο

β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής

γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΟΑΕ

δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας

ε) Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β’).

στ) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου

ζ) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο

η) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

7. Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων

Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιοδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις. Οι εργάσιμες ημέρες κατά την περίοδο του έτους είναι 189.

8. Να χορηγηθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο:

αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων», όπως και της υπ΄αριθ. ΔΥΙΓ/Γ.Π./οικι.93828/1-8-2006 (Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/β/25-08-2016.

9. Η Σχολική Επιτροπή

Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

 

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζεται ομόφωνα:

Εγκρίνεται η προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου, τον οποίο θα διενεργήσει τριμελής επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

 • Κουλοπούλου Αθηνά, Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου
 • ΠάλληΜαγδαληνή, Αντιπρόεδρος Σχολικής Επιτροπής ΠΕ Παπάγου– Χολαργού
 • ΣπαθάρηςΑνδρέας, Πρόεδρος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων1ουΔημοτικού Σχολείου Παπάγου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο προστίθενται στο Άρθρο 75 παρ. Ι του Ν. 3463/2006 υπό τον τομέα στ’ οι αρμοδιότητες του άρθρου17,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης),

3. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

4. Τις διατάξεις του ΦΕΚ Β’ 318/25-02-2011 που αφορά στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών,

5. Τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 1892/90,

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90,

7. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015 τ Α )

 

Προκηρύσσει

Διαγωνισμό για την πλήρωση μιας θέσης καθαριστών /καθαριστριών για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του 1ου Γενικού Λυκείου Χολαργού, για το διδακτικό έτος 2016-2017, με σύμβαση έργου διάρκειας από 16-9-2016 έως και 30-6-2017.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία του 1ου Γενικού Λυκείου Χολαργού επί της οδού Καραϊσκάκη 1 Χολαργός, από τη Δευτέρα 5-9 καθημερινά έως και την Παρασκευή 16-9, 10:00-12:00.

Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και με βάση την προϋπηρεσία σε σχολείο κι απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής ορίζονται τα εξής:

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Α.Μ.Κ.Α. (Φωτοαντίγραφο)

4. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (Φωτοαντίγραφο)

5. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας φορολογικού έτους 2015

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης

7. Βεβαίωση ανεργίας ή φωτοτυπία δελτίου ανεργίας σε ισχύ

8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον δηλώνεται προϋπηρεσία)

9. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα σε άλλο σχολείο

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΗΝΕΣ         1   2      3      4     5      6      7     8    9     10    11  12 και άνω

ΜΟΝΑΔΕΣ 50 100 150 200 275 350 425 500 575 650  725 800

 

2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΠΑΙΔΙΑ           3     4      5     6    7

ΜΟΝΑΔΕΣ 150 200 250 300 350

 

3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο)

ΑΡ.ΤΕΚΝΑ    1   2   3

ΜΟΝΑΔΕΣ 30 60 90

 

4. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΤΕΚΝΩΝ      1     2     3      4      5     ….

ΜΟΝΑΔΕΣ 50 100 150 200 250    ….

 

5. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ –ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ  1    2      3      4     5                    

ΜΟΝΑΔΕΣ               100  200 300 400 500

 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Πραγματικό ή Τεκμαρτό) φορολογικού έτους 2015

0,00 - 500,00 €                         500 μόρια

500,01 - 1.000,00 €                 440 μόρια

1.000,01 - 5.000,00 €              300 μόρια

5,000,01 - 10.000,00 €            100 μόρια

10.000,01 - 15.000,00 €           50 μόρια

15.000,01 - €                               0 μόρια

 

 

7. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΗΝΕΣ        1    2     3 ……….            50 ………. 60

ΜΟΝΑΔΕΣ 40 80 120 …………… 2.000 ………. 2.40

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παναγιώτης Δεμέστιχας

 

 

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech