Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής


Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π.» συνολικού προϋπολογισμού 56.369,87 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2017207 μελέτη του Δήμου.

Για τη δαπάνη της προμήθειας έχει γίνει διάθεση σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς έτους 2017 σε σχετικούς Κ.Α. α) Δήμου Κ.Α: 15.6473.0002, 10.6634.0001) β) Δ.Ο.Π.Α.Π. ΚΑ: (15.6634.002) και γ) Δ.Ο.Κ.Μ.Ε.Π.Α. Κ.Α:(15.6634.0001 και 15.6061.0001) και έχει γίνει σχετική πρόβλεψη πιστώσεων σε σχετικούς ΚΑ των αντίστοιχων προϋπολογισμών έτους 2018.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου, Περικλέους 55 Χολαργός). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 13/11/2017 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 16/11/2017 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 909,20 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Οι συμβάσεις θα έχουν ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα 12 (δώδεκα) μηνών.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «ασφάλιση οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00€ (πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2017203 μελέτη της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου.

Για τη δαπάνη της υπηρεσίας έχει γίνει διάθεση σχετικής πίστωσης στο ΚΑ 10.6253.0001 του προϋπολογισμού έτους 2017 και έχει γίνει αντίστοιχη πρόβλεψη στο προϋπολογισμό έτους 2018 και συγκεκριμένα στους ΚΑ 10.6253.0001, 15.6253.0001, 20.6253.0001, 30.6253.0001, 35.6253.0001, 45.6253.0001 και 50.6253.0001. (CPV: 31211300-1 Ασφάλειες)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 μ.μ. έως 10.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου, Περικλέους 55 Χολαργός). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 9/11/2017 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 13/11/2017 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 1.100,00 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται η προσκόμιση των ασφαλιστικών συμβολαίων. Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα δώδεκα (12) μηνών ήτοι ένα (1) έτος και θα αφορά στην ασφάλιση για χρόνο από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της ασφάλισης του στόλου του Δήμου ήτοι από 11/1/2018 και ώρα 12.00 μέχρι τις 11-01-2019 και ώρα 12.00.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργου

Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής (βάσει βαθμολογίας), για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής» συνολικού προϋπολογισμού 71.895,20 €, (εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2017175 μελέτη της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 και συγκεκριμένα το ΚΑ 20.7131.0001 και έχει γίνει πρόβλεψη διάθεσης πίστωσης στο προϋπολογισμό έτους 2018 .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 μ.μ. έως 10.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου, Περικλέους 55 Χολαργός). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 6/11/2017 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 9/11/2017 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 1.159,60€ και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για έως πενήντα (50) ημέρες.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αλλαγή ΤΕΥΔ για το Διαγωνισμό που αφορά τη "Μελέτη Ανάπλασης Οδού Ζακυνθινού για Άρση Επικινδυνότητας"

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2017». Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Ξ. Αντωνοπούλου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 έως Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30,

στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

 

 

Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών για τους δύο (2) εκσκαφείς και τους δύο (2) τράκτορες με τα επικαθήμενα του Δήμου». Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Γ. Βασιλάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 έως Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561 Χολαργός
Πληροφορίες Ελ. Ταϊγανίδου, τηλ.: 2132027195, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Fax: 2132027198,
Τόπος υποβολής προσφορών: στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, ΤΚ15561 Χολαργός

ΤΜΗΜΑ II : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η παρούσα προκήρυξη αφορά την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟΤΗΤΑΣ» και με την ακόλουθη εκτιμώμενη αξία, κατηγορία μελέτης και αιτούμενη τάξη πτυχίου:

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟ Συμπεριλαμβάνον απρόβλεπτα (15%) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

[€]

ΠΟΣΟ
ΜΕ ΦΠΑ

[€]

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

τεμ.

1

1.971,50

473,16

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ

 

 

37.539,92

9.009,58

·       Οδοποιίας Οδών

τεμ.

1

·       Οδοποιίας Κόμβων

τεμ.

2

·       Σήμανση - Ασφάλιση

τεμ.

3

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

τεμ.

 

1

 

16.278,73

 

3.906,90

 

ΣΑΥ - ΦΑΥ

τεμ.

1

1.140,96

273,83

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

τεμ.

1

3.003,19

720,77

ΣΥΝΟΛΟ:

59.934,30

14.384,24


Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 27 εβδομάδες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:

ΙΙΙ Α. 1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Δεν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
Α. 2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016.
Α.3 Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”(Α' 147) και σε όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και στις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
ΙΙΙ Β.1. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του ίδιου τεύχους.
Β.2. Στο διαγωνισμό καλούνται: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 24 και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τα ακόλουθα κριτήρια:

• Tεχνική Προσφορά (βαρύτητα 80%)
Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι:
α) Κ1: το βαθμό κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης, με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης. Συντελεστής Βαρύτητας (σ1): 0,30
β) Κ2: την πληρότητα και την αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, (σ2): 0,30
γ) Κ3: την οργάνωση του οικονομικού φορέα, (σ3): 0,10
δ) Κ4: την ευκολία κατασκευής της τεχνικής λύσης και την εκτίμηση της δαπάνης του έργου (σ4): 0,30

• Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 20%)

• Επίσης κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει επιπλέον, επί ποινή αποκλεισμού, και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 19.3 της οικείας διακήρυξης.
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 10 Οκτωβρίου 2017 στην ιστοσελίδα www.dpapxol.gov.gr.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 25η Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10.00 πμ, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 10 μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές, κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παπάγου - Χολαργού, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ασκούνται σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016.
Η απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
1) κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
2) κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής, έτους 2017».
Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Α. Φάρκωνα) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 έως Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Προμήθειας - Υπηρεσίας με τίτλο: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Ν. Σοφιανίδη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 έως Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

 

 Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2017)».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Π. Τσαρδακλή) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 έως Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

 

 Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech