Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (238)

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση της Προέδρου  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Την Αποδοχή της ακόλουθης Δωρεάς σε Τρόφιμα, από την Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» προς το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, για τις ανάγκες της ημέρας ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ…
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση της Προέδρου  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Την Αποδοχή της Δωρεάς υπό τη μορφή Δωρεάν Παροχής Υπηρεσιών (Λογοθεραπευτική και Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση σε παιδιά προσχολικής και Σχολικής ηλικίας, του Δήμου Παπάγου – Χολαργού), από…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: • Την εισήγηση της Προέδρου • Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Την απαλλαγή του κ. Γεωργίου Βασιλάκη από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αρ. 62/23-52019 χρηματικού εντάλματος ποσού 20.000,00€.
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: • Την εισήγηση της Προέδρου • Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα α. Να καταργηθεί η υπ’ αριθ. 145/18-9-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. β. Να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ποσού 6.848,52€, στο όνομα του…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: • Την εισήγηση της Προέδρου • Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Αποδέχεται τη δωρεά ενός (1) φορτιστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων EVBOX Business Line 7.4kW της εταιρίας «NOVATECH Engineering Μ.ΕΠΕ, η οποία είναι Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: • Την εισήγηση της Προέδρου • Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία α) Τη Σύνταξη σχεδίου 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019, ως ακολούθως:
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: • Την εισήγηση της Προέδρου • Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία α. Τροποποιεί το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2020, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, όπως αυτή αποτυπώνεται λεπτομερώς…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός