Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (238)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 30051/27-12-2018 Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμώνγια την Αξιολόγηση Προσφορών Προμήθειας Οχημάτων, για την προμήθεια «ενός (1) φορτηγού 4Χ4 μεαποσπώμενη εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα».
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 30382/28-12-2018 Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμώνγια την Αξιολόγηση Προσφορών Προμήθειας Οχημάτων, του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤην Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας του Έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ»,(προϋπολογισμού 1.922.500,00 € με Φ.Π.Α.), ως ακολούθως :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤην Απαλλαγή του Υπαλλήλου κ. Ιωάννη Μπαρλή,
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 191/3-1-2019 Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών, για το συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤην εμφάνιση των Δικηγόρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ.κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου και ΠαναγιώτηΠούλιου, ενώπιον του Γ’ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών την 11η Ιανουαρίου 2019, ή σεοποιαδήποτε μετ’αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο,…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός