Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018 (263)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση των με αριθ. πρωτ. 25444/14-11-2018 και 28329/7-12-2018 Πρακτικών Νο 1 και 2 αντίστοιχα της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών που συντάσσονται από τη Δ/νση…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤην Αποδοχή, σε εφαρμογή του άρθρου 72 παράγραφο η΄ του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), της Δωρεάς ύψουςπεντακοσίων Ευρώ (500,00 €), από το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΖΟΥΡΟΥΔΗ», προς το σκοπό της ενίσχυσης του Κοινωνικού…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 28204/6-12-2018 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού καιΑξιολόγησης Προσφορών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με το Συνοπτικό Διαγωνισμό μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΑπαλλαγή υπολόγου Χρηματικού ΕντάλματοςΠροπληρωμής, για την πληρωμή καρτώναπεριορίστων διαδρομών, για δύο (2)κλητήρες του Δήμου.Αριθμός Απόφασης:250ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤην Απαλλαγή της Μονίμου υπαλλήλου και Δ/ντριας Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού,…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου.• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Συντάσσει τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2019, ως ακολούθως :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :• Την εισήγηση της Προέδρου.• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα1.Τη Σύνταξη του Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ήμου, οικ. Έτους 2018, ως ακολούθως :Α. Την εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟ6Ν των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό:
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤην Έγκριση :α.Του υποβαλλόμενου Προϋπολογισμού και Τεχνικών Προδιαγραφών της με αριθ. 2018039 μελέτης της Δ/νσηςΚαθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ως ακολούθως :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός