Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (238)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤην Αποδοχή των Δωρεών σε Τρόφιμα και Φάρμακα από ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς προς το ΚοινωνικόΠαντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο κατά το β΄ εξάμηνο 2018, όπως αυτές παρουσιάζονται στην ακόλουθη Κατάσταση
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 9168/10-4-2019Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019».β. Την ανάδειξη…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 9582/15-4-2019 Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ΔιενέργειαςΔιαγωνισμού για την για την παροχή Υπηρεσιών “Ενεργειακή Αναβάθμιση –Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – ΕφαρμογέςSmartCities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 9581/15-4-2019 Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ΔιενέργειαςΔιαγωνισμού για την “Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμουστο Έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων ΗλεκτροφωτισμούΚοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του από 21-3-2019 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο :«Κατασκευή κτιρίου Πολυϊατρείων και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων στηΔημοτική Κοινότητα Παπάγου».
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 9586/15-4-2019 Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού καιΑξιολόγησης προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών, που συντάσσονται από τη Δ/νσηΤεχνικών Υπηρεσιών, του Συνοπτικού Διαγωνισμού της προμήθειας:…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Τη Σύνταξη του Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2019, ως ακολούθως :Α. Την εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στοαποθεματικό:

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός