Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (238)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα1. Την κατακύρωση της δημοπρασίας στο όνομα της, «HIGH QUALITY MEDIA ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝΙ.Κ.Ε.» για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού για την τοποθέτηση-διατήρηση και συντήρηση στεγάστρων αναμονής στα Μ.Μ.Μ. και…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤη Μεταφορά Ημερομηνίας Αποσφράγισης του Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΚΠ»: από Τρίτη 5-3-2019, σε Πέμπτη21-3-2019, ώστε να ολοκληρωθεί η επιτροπή του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤην Έγκριση :α. Της Εκτέλεσης της Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού.
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Το με αριθ. πρωτ. 4004/13-2-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού καιΑξιολόγησης Προσφορών Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 4004/13-2-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού καιΑξιολόγησης Προσφορών, για την Αποσφράγιση προσφορών, αξιολόγηση δικαιολογητικώνσυμμετοχής και τεχνικής…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Το από 15-2-2019 Πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018». Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του από 15-2-2019 Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Το με αριθ. πρωτ. 4210/15-2-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης ΠροσφορώνΠρομηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών, που συντάσσονται από τη Δ/ση ΤεχνικώνΥπηρεσιών Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 4210/15-2-2019 Πρακτικού της…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός