Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (238)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία1. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 6029/4-3-2019 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμώνγια την Αξιολόγηση Προσφορών Προμήθειας Οχημάτων, για την προμήθεια δύο (2) κλειστών φορτηγών,ως Άγονου.
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Συντάσσει το Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019, ως ακολούθως :
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤη συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 28/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την επιτροπή του διαγωνισμού μετίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΚΠ», ωςεξής :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την από 1-3-2019 Γνωμοδότηση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του ΔήμουΠαπάγου – Χολαργού κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤην Άσκηση των Ενδίκων μέσων της Αίτησης Ακύρωσης και Αίτησης Αναστολής ενώπιον τουΣυμβουλίου της Επικρατείας, κατά της…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΑποδοχή Δωρεάς.Αριθμός Απόφασης:42ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤην Αποδοχή Δωρεάς της Εταιρίας “EYREKA HELLAS” ,( Πάρνηθος 55, Μεταμόρφωση), προς τουςΔικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, υπό τη μορφή Εντομοαπωθητικώνσυσκευών (…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΈγκριση όρων διακήρυξηςδημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τηνστέγαση του ΚΕΠ Παπάγου.Αριθμός Απόφασης:41ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤην Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ Παπάγου, ωςακολούθως :ΆΡΘΡΟ 1οΠεριγραφή…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 5283/27-2-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού καιΑξιολόγησης Προσφορών, του συνοπτικού διαγωνισμού «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019».

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός