Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σιδηρικών υλικών έτους 2015».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά ανά είδος/τεμάχιο, με αναλυτική περιγραφή του είδους και τρόπου παράδοσης, ποσοστού ΦΠΑ κ.λπ.) από Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 έως και Τρίτη 17 Μαρτίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού. (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» προυπ. 12.562,19€ με ΦΠΑ 23%. Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 12 Μαρτίου έως και 16 Μαρτίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο  του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Τηλ. 213 2027 112

Fax 213 2027 198

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Εξυπηρέτησης Δημοτών & Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης αιτημάτων με Mobile διασύνδεση». Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 11 Μαρτίου έως και 13 Μαρτίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Ετήσια συντήρηση και υποστήριξη φωτοαντιγραφικών XEROX» .

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 11 Μαρτίου έως και 13 Μαρτίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

H Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Ελισάβετ Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εκτυπωτών και περιφερειακών Η/Υ» .

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 11 Μαρτίου έως και 13 Μαρτίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

H Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Ελισάβετ Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία με τίτλο: «Εργασία επισκευής-διαμόρφωσης του γραφείου της Υπηρεσίας Πρόνοιας» .

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 26 Νοεμβρίου έως και 28 Νοεμβρίου 2014, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

H Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Ελισάβετ Τσαούση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού 

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κατάθεση σφραγισμένης προσφοράς και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για την εργασία-υπηρεσία: «Προετοιμασία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με στόχο τον Σχεδιασμό Νέων Έργων και Δράσεων και την Προσέλκυση Χρηματοδοτικών Πόρων στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020», προϋπολογισθείσας δαπάνης 71.340,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (23%).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ € 71.340,00, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6117.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, στην οδό Περικλέους αριθ. 55, στο Χολαργό ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 8 Ιουνίου 2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί την 15/06/2014, ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη.

Η εκτέλεση της εργασίας-υπηρεσίας θα γίνει εντός εννέα (9) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης κατά πέντε (5) μήνες.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002861) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.

 

Ο Δήμαρχος

Παπάγου-Χολαργού

 

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια μικροϋλικών, μικροεργαλείων και εργαλείων κηπουρών για το έτος 2015» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (24.996,85 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 24/2015 Μελέτη του Δήμου). Η δαπάνη θα βαρύνει το Κ.Α. 35.7135.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, και θα προβλεφθεί αντίστοιχος Κ.Α. και σχετική πίστωση στο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 21/5/2015 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 21/5/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 25/5/2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 406,45 €. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει εντός ενός (1) έτους από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).

 

Ο Δήμαρχος

Παπάγου-Χολαργού

 

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακείων»για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (39.729,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με την αριθ. 20/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου- Χολαργού και θα βαρύνει τον Κ.Α. 45.7135.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 25/5/2015 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 25/5/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 27/5/2015 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει μέχρι τις 31/12/2015. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ήτοι 646,00 €.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .

 

Ο Δήμαρχος 

Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech