Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εκτυπωτών και περιφερειακών Η/Υ» .

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 11 Μαρτίου έως και 13 Μαρτίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

H Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Ελισάβετ Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία με τίτλο: «Εργασία επισκευής-διαμόρφωσης του γραφείου της Υπηρεσίας Πρόνοιας» .

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 26 Νοεμβρίου έως και 28 Νοεμβρίου 2014, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

H Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Ελισάβετ Τσαούση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού 

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κατάθεση σφραγισμένης προσφοράς και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για την εργασία-υπηρεσία: «Προετοιμασία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με στόχο τον Σχεδιασμό Νέων Έργων και Δράσεων και την Προσέλκυση Χρηματοδοτικών Πόρων στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020», προϋπολογισθείσας δαπάνης 71.340,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (23%).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ € 71.340,00, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6117.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, στην οδό Περικλέους αριθ. 55, στο Χολαργό ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 8 Ιουνίου 2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί την 15/06/2014, ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη.

Η εκτέλεση της εργασίας-υπηρεσίας θα γίνει εντός εννέα (9) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης κατά πέντε (5) μήνες.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002861) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.

 

Ο Δήμαρχος

Παπάγου-Χολαργού

 

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια μικροϋλικών, μικροεργαλείων και εργαλείων κηπουρών για το έτος 2015» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (24.996,85 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 24/2015 Μελέτη του Δήμου). Η δαπάνη θα βαρύνει το Κ.Α. 35.7135.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, και θα προβλεφθεί αντίστοιχος Κ.Α. και σχετική πίστωση στο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 21/5/2015 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 21/5/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 25/5/2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 406,45 €. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει εντός ενός (1) έτους από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).

 

Ο Δήμαρχος

Παπάγου-Χολαργού

 

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακείων»για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (39.729,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με την αριθ. 20/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου- Χολαργού και θα βαρύνει τον Κ.Α. 45.7135.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 25/5/2015 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 25/5/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 27/5/2015 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει μέχρι τις 31/12/2015. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ήτοι 646,00 €.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .

 

Ο Δήμαρχος 

Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2015»

Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 195.021,95 € και συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 240.000,00 € με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και επιπλέον ποσοστό έκπτωσης επί των Γενικών Εξόδων και του Οφέλους του εργολάβου επί των Απολογιστικών Εργασιών, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3669/08.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 26/05/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς:

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  

   α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα                    κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

  β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις                   Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με       την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον           είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

  γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα             παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

• Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, του Ν.3614/2007, του Ν.4013/2011, του Ν.4129/2013, του Ν.3861/2010, του Ν.3548/2007, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 3.902,44 €. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες.

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης.

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού www.dpapxol.gov.gr  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού,

Προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία-υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου οικονομικής προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης α) Το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για τις ομάδες 8 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» και 9 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ» και β) τη συμφερότερη προσφορά για τις ομάδες 1,2,3,4,5,6 και 7. Μειοδότης για αυτές τις ομάδες κηρύσσεται αυτός που συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία, η οποία θα προκύψει :τιμή εργατοώρας με βαρύτητα 45%, τιμή Μέσου Όρου Εργατοωρών στο σύνολο των εργασιών με βαρύτητα 45 %, ποσοστό έκπτωσης στα ανταλλακτικά με βαρύτητα 10%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 15/5/2015 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 189.420,00€ (εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/2014 Μελέτη του Δήμου.

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες και για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθ. 2/2014 Μελέτη.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 1% (ένα) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% (ένα) τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το Δήμο, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% (πέντε επί τοις εκατό) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ 22/4/2015)

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002859/841/842.

 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

 

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια πινακίδων για κοινόχρηστους χώρους» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 3/2015 Μελέτη του Δήμου). Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2015 και συγκεκριμένα το ΚΑ 35.6662.0002, και υπάρχει σχετική πρόβλεψη σε αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 23/4/2015 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Αναστάσεως 90, Παπάγου. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 23/4/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 28/4/2015 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ήτοι 959,35 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο (το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής είναι σταθερό και ισχύει και στην περίπτωση που ο προσφέρων καταθέσει προσφορά για μέρος της προμήθειας) .

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει εντός ενός (1) έτους από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).

Ο Δήμαρχος

Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Διακηρύσσει ότι:

      Κατόπιν της υπ΄αριθμ. 51/8-4-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τριών θέσεων στάθμευσης και ειδικότερα των υπ΄αριθμ. (1),(2) και (3), που βρίσκονται στο υπόγειο του  κυλικείου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, αντί του ποσού των τριακοσίων τριάντα ευρώ (330,00€) ( άρθρο 6 παρ. 5 ΠΔ 270/81 ) μηνιαίως ως τιμή εκκίνησης. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15-4-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5678/24-3-2015 Διακήρυξης.

     Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Ισόγειο, Τμήμα Εσόδων, τηλ. 2132002846-848), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τις λεπτομέρειες της συμμετοχής τους στην επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμουwww.dpapxol.gov.gr. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της σχετικής διακήρυξης, θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Δημ.Εσόδων- Περιουσίας (Περικλέους 55, ισόγειο) την Τρίτη 14-4-2015 μέχρι ώρα 10 π.μ. και εν συνεχεία θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για έλεγχο.

 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας  Αποστολόπουλος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech