Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

 

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου
«ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2015»
Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση 121.169,55 € και συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 150.000,00 € με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το σύστημα των επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β και 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

Η δημοπρασία θα γίνει την 23/06/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς:
• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 91.171,40€ (συμπεριλαμβανομένων δαπάνη εργασιών, ΓΕ ΟΕ και απρόβλεπτα) και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 29.998,15€ (συμπεριλαμβανομένων δαπάνη εργασιών, ΓΕ ΟΕ και απρόβλεπτα) και με τους περιορισμούς που κάθε φορά ισχύουν.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
• Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, του Ν.4070/2012 και του Ν.4281/2014.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 2.439,02€.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι Οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες.
Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Τεχνική Υπηρεσία) στο Δημαρχείο, (τηλ. 213-2027112) οδός Αναστάσεως 90 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης.
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από:
Το Φωτοτυπείο ΓΡΑΦΗ, οδός Αναστάσεως 121, Χολαργός, τηλ.: 210 6513294 μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη από την ημερομηνία δημοπράτησης (και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη) και έναντι της αξίας των χορηγούμενων φωτοαντιγράφων, καθώς και την ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού www.dpapxol.gov.gr.

ΠΑΠΑΓΟΥ, 26/05/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμών συρόμενων καγκελόπορτων για κοινόχρηστους χώρους του Δήμου». Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 28 Μαΐου έως και 2 Ιουνίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

 

 

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» προυπ. 12.562,19€ με ΦΠΑ 23%.
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 28 Μαίου έως και 29 Μαΐου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου-Χολαργού
Τηλ. 213 2027 112
Fax 213 2027 198


Συνημμένο αρχείο με την υπ΄ αριθμ. 21/2015 μελέτη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής


Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κατάθεση σφραγισμένης προσφοράς και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για την εργασία-υπηρεσία: «Προετοιμασία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με στόχο τον Σχεδιασμό Νέων Έργων και Δράσεων και την Προσέλκυση Χρηματοδοτικών Πόρων στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020», προϋπολογισθείσας δαπάνης 71.340,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (23%).
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ € 71.340,00, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6117.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, στην οδό Περικλέους αριθ. 55, στο Χολαργό ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 8 Ιουνίου 2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί την 15/06/2014, ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη.
Η εκτέλεση της εργασίας-υπηρεσίας θα γίνει εντός εννέα (9) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης κατά πέντε (5) μήνες.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002861) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υδραυλικών ειδών έτους 2015».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 20 Μαΐου έως και 22 Μαΐου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σιδηρικών υλικών, έτους 2015» 

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 20 Μαΐου έως και 22 Μαΐου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απ΄ευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ.Π." 

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015, από τις 09:30 έως τις 14:30, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

 

Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Βασσάλου Χριστίνα 

Αρχιτέκτων μηχανικός

 

Συνημμένο αρχείο με την υπ΄ αριθμ. 48/2015 μελέτη. 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία-υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά ανά είδος/τεμάχιο, ποσοστού ΦΠΑ κ.λ.π.) από Παρασκευή  15 Μαΐου  έως και Τρίτη 19 Μαΐου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859). Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να συμπεριληφθούν και όσα έγγραφα (άδεια μηχανήματος, ειδικό δίπλωμα χειριστού,ISO κ.λ.π.) αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του αναδόχου με τις απαιτήσεις του 1ου άρθρου της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της υπ’ αριθ. 46/2015 Μελέτης. Σε περίπτωση προσκόμισης φωτοαντιγράφων των παραπάνω εγγράφων, αυτά πρέπει να είναι είτε ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ είτε να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η γνησιότητά τους και η δυνατότητα προσκόμισής τους σε περίπτωση που κριθούν Ανάδοχοι.

Δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων.

Για το Τμήμα Προμηθειών

 

Ε. Τσαούση

Α. Χατζηπαυλή

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου για το έτος 2015.

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 14 Μαΐου έως και 18 Μαΐου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου» .

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 13 Μαΐου έως και 15 Μαΐου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech