Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (238)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση του Προεδρεύοντα• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Τη Σύνταξη του Σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019, ως ακολούθως :30.7425.0018
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΚατάρτιση όρων φανερού πλειοδοτικούδιαγωνισμού για την εκμίσθωση κοινοχρήστωνχώρων στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού για τηντοποθέτηση-διατήρηση και συντήρηση στεγάστρωναναμονής στα Μ.Μ.Μ. και τη διενέργεια υπαίθριαςδιαφήμισης.Αριθμός Απόφασης:21 Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤη Σύνταξη και Κατάρτιση των…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤη Σύνταξη και Κατάρτιση των Όρων Διακήρυξης του Φανερού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, για την Εκμίσθωσητου κυλικείου που βρίσκεται στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού, ως ακολούθως :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤην Ακύρωση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. 79941 του ΕΣΗΔΗΣ, λόγω μή ολοκλήρωσης τουπροσυμβατικού ελέγχου της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής. Ο Διαγωνισμός θα επαναληφθεί,βάσει των υπ’ αριθ. 4 και 11/2019 ισχυόντων…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφίαα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 2552/29-1-2019 Πρακτικό Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών Λοιπών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ανοικτών Διαγωνισμών), για την ανάδειξη ΟριστικούΑναδόχου, για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ2019» με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού.
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφίαΤην Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας του Έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΠ», προϋπολογισμού 4.000.000,00 € με Φ.Π.Α., ωςακολούθως :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός