Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (238)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Το από 18-2-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών :«Ενεργειακή αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστωνχώρων - Εφαρμογές smart cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού». Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Το από 18-2-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών :«Ενεργειακή αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστωνχώρων - Εφαρμογές smart cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού» Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤη συγκρότηση της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «Κατασκευή κτιρίου Πολυϊατρείωνκαι Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου», ως ακολούθως :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤη συγκρότηση της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «Λειτουργική και αισθητικήαναβάθμιση οδού Βουτσινά», ως ακολούθως :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα1) Τη Σύσταση Παγίας Προκαταβολής ποσού 4.000,00€ (το ποσό δε μπορεί να υπερβαίνει τις 6.000,00ευρώ, για Δήμους με πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων) σε βάρος του Κ.Α. 00.8251.0001 τουπροϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού οικ.…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΑπαλλαγή Υπόλογου Διαχειριστή ΠαγίαςΠροκαταβολής έτους 2018.Αριθμός Απόφασης:25ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤην Απαλλαγή του κ. Δημητρίου Σαραντόπουλου από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αριθ. 71/2018Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Σειράς Α΄ ποσού 4.000,00€.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΒΙΚΤΩΡΙΑ…
Να εγκρίνει την Παράσταση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, κατά τη συζήτηση :Α. Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου των κάτωθι αγωγών υπαλλήλων για την καταβολήαναδρομικών επιδομάτων εορτών & αδείας:

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός