Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (238)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :• Την εισήγηση της Προέδρου.• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφίαΕγκρίνει :α. Την Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού, ως ακολούθως :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤην Έγκριση :α. Της Εκτέλεσης της Υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 2019» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 29592/20-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών, που συντάσσονται από τη Δ/νσηΤεχνικών Υπηρεσιών, για το Συνοπτικό Διαγωνισμού της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΤη Συγκρότηση της Επιτροπής Ηλεκ/κού Διαγωνισμού για το Έργο : «Αναβάθμιση 1ου ΛυκείουΧολαργού», ως ακολούθως :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 1095/14-1-2018 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμούγια την παροχή Υπηρεσιών “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση ΣυστημάτωνΗλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές SmartCities, με εξοικονόμηση ενέργειας στοΔήμο Παπάγου-Χολαργού”…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 1093/14-1-2018 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμούγια την παροχή Υπηρεσιών Ανεξαρτήτου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στις υπηρεσίες:“Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων –Εφαρμογές…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου. Την από 22/1/2019 Γνωμοδότηση του Προϊσταμένου της Νομ. Υπηρεσίας του ΔήμουΠαπάγου – Χολαργού κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωναΕγκρίνει τον Εξώδικο Συμβιβασμό μεταξύ Δήμου Παπάγου – Χολαργού και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ., για την καταβολή,εκ μέρους του…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός